سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی

 
"زنان ایرانی که همسر آنها غیر ایرانی است کد ملی خود را به شماره 2000195 پیامک نمایندتا پس از طی فرایند های مربوط به سرشماری اقدامات لازم جهت دریافت کارت هویت برای فرزندان آنان صورت گیرد"