آمار تعداد بازدیدکنندگان

۲۳۸ نفر
۱۳,۰۶۶,۷۴۹ نفر
۸۷ نفر
۲,۶۲۳ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۴ ۸۷   کاربر ۸۰۳   صفحه
۰۱/۰۳ ۲,۶۲۳   کاربر ۱۰,۱۵۷   صفحه
۰۱/۰۲ ۲,۵۹۸   کاربر ۴,۶۴۰   صفحه
۰۱/۰۱ ۲,۸۴۲   کاربر ۵,۱۵۴   صفحه
۱۲/۳۰ ۲,۲۷۳   کاربر ۴,۰۷۲   صفحه
۱۲/۲۹ ۳,۸۴۰   کاربر ۷,۴۹۷   صفحه
۱۲/۲۸ ۷,۲۴۷   کاربر ۱۷,۰۳۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۴,۷۲۳   کاربر ۱۰,۱۷۳   صفحه
۱۲/۲۶ ۸,۵۳۳   کاربر ۲۰,۲۲۹   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۷,۳۶۳   کاربر ۳۸,۰۲۳   صفحه
۱۲/۲۴ ۹,۱۱۲   کاربر ۱۸,۴۰۷   صفحه
۱۲/۲۳ ۸,۴۵۹   کاربر ۱۸,۲۶۱   صفحه
۱۲/۲۲ ۹,۱۵۹   کاربر ۲۰,۶۸۰   صفحه
۱۲/۲۱ ۸,۶۲۴   کاربر ۱۹,۴۰۱   صفحه
۱۲/۲۰ ۱۲   کاربر ۱۸   صفحه
۱۲/۱۹ ۲۶   کاربر ۱۵۴   صفحه
۱۲/۱۸ ۱۵   کاربر ۱۲۳   صفحه
۱۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۳۶,۷۰۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۶۹,۹۸۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۴۹,۴۷۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۹۸,۸۸۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۷۴,۴۱۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۷۷,۵۵۱ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۱۳,۳۸۴ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۶۷۱,۳۸۱ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۲۸۴,۰۴۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۷۱۰,۳۱۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۸۸۷,۱۳۰ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۹۶۴,۱۶۱ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۸۶۲,۱۶۷ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۶۶۱,۱۵۹ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۴۶۳,۶۲۴ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۳۲۱,۸۷۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۱۷۰,۸۶۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۰۶۴,۰۸۷ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۰۲۷,۲۸۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۰۱۵,۹۱۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۶۷,۴۹۰ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۳۷,۵۲۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۳۹,۴۵۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۹۴,۳۵۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۹,۰۰۹,۷۸۱ ۶۹ %
ZZZ
ZZZ
۱,۲۴۰,۷۴۵ ۱۰ %

۱,۰۲۹,۱۵۹ ۸ %
USA
USA
۵۵۴,۶۳۶ ۴ %
EU
EU
۵۴۷,۴۷۶ ۴ %
DEU
DEU
۱۶۹,۰۲۰ ۱ %
GBR
GBR
۸۴,۱۱۲ ۱ %
ROM
ROM
۷۴,۴۵۴ ۱ %
RUS
RUS
۶۸,۲۷۴ ۱ %
CHN
CHN
۵۴,۶۸۶ ۰ %
FRA
FRA
۳۵,۲۹۶ ۰ %
NOR
NOR
۲۳,۵۲۶ ۰ %
TUR
TUR
۲۱,۵۷۸ ۰ %
FIN
FIN
۱۷,۸۷۶ ۰ %
CAN
CAN
۱۵,۴۱۶ ۰ %
ESP
ESP
۱۰,۵۹۴ ۰ %
NLD
NLD
۹,۳۰۳ ۰ %
AFG
AFG
۸,۹۹۴ ۰ %
UKR
UKR
۸,۳۶۷ ۰ %
JPN
JPN
۷,۶۴۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۵,۷۱۴,۶۵۴ ۴۴ %
Firefox
Firefox
۳,۰۱۶,۳۳۲ ۲۳ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۵۳,۶۶۲ ۸ %
IE 8.0
IE 8.0
۱,۰۳۵,۹۵۳ ۸ %
Other
Other
۶۵۸,۴۶۸ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۰۹,۷۳۹ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۲۱,۰۰۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۸۸,۲۹۱ ۲ %
Safari
Safari
۲۱۵,۹۱۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۳۸,۲۴۵ ۱ %
Opera
Opera
۱۱۳,۳۰۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۳۲,۴۲۹ ۰ %
Edge
Edge
۳۵۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶,۹۸۴,۸۷۷ ۵۴ %
XP ۲,۷۳۶,۷۷۳ ۲۱ %
Other ۱,۷۹۱,۳۸۶ ۱۴ %
Windows 2003 ۸۹۳,۰۴۹ ۷ %
iOS ۱۵۴,۷۵۵ ۱ %
Linux ۱۰۱,۷۵۹ ۱ %
Android ۸۵,۳۱۴ ۱ %
Vista ۵۳,۷۳۴ ۰ %
Windows 8 ۳۱,۹۳۷ ۰ %
Windows 10 ۵,۳۰۸ ۰ %
FreeBSD ۹۸ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
وزارت کار ۲۵۹,۵۱۱
اداره کار ۱۱۳,۶۸۳
وزارت تعاون ۹۸,۶۰۶
قانون کار ۵۲,۶۵۸
مشاغل خانگی ۵۱,۶۰۸
سایت وزارت کار ۵۰,۲۰۷
وزارت کار و امور اجتماعی ۴۵,۷۸۸
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲۹,۷۷۹
سایت اداره کار ۲۹,۲۴۱
تعاون ۲۶,۰۴۶
وام خود اشتغالی ۲۰,۷۲۲
اداره تعاون ۲۰,۱۸۳
کاریابی ۱۸,۶۲۶
اداره کار و امور اجتماعی ۱۸,۰۳۰
ریخته. گری چدن ۱۷,۳۷۵
کار ۱۵,۸۹۳
سایت وزارت تعاون ۱۴,۹۸۹
وزارت رفاه ۱۴,۲۶۴
حق مسکن ۱۲,۸۰۳
سهام عدالت ۱۲,۴۲۲
وزارت تعاون کار ۱۱,۵۷۸
قوانین کار ۱۰,۵۰۶
سایت تعاون ۹,۷۴۲
ثبت نام وام خود اشتغالی ۹,۷۲۴
www.mcls.gov.ir ۹,۴۹۴
سایت وزارت کار و امور اجتماعی ۸,۶۱۹
وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ۷,۸۰۰
سنوات ۶,۸۸۴
وزارت کار وامور اجتماعی ۶,۷۷۰
حق اولاد ۶,۳۵۳
سایت مشاغل خانگی ۵,۸۸۳
عیدی ۵,۸۴۵
وزارت کار امور اجتماعی ۵,۵۱۲
وزارت کارواموراجتماعی ۵,۴۷۷
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ۵,۳۷۶
طرح توجیهی ۵,۳۲۳
کد رهگیری سهام عدالت ۵,۳۲۱
بخشنامه ۵,۱۵۵
بیمه بیکاری ۵,۱۲۲
مرخصی ۵,۰۶۲
حقوق ۵,۰۰۰
وزارت کار و رفاه اجتماعی ۴,۸۵۵
وزارت کار و تعاون ۴,۶۹۸
سازمان کار و امور اجتماعی ۴,۶۷۷
www.irimlsa.ir ۴,۴۲۶
www.mlsa.gov.ir ۴,۳۸۳
قوانین اداره کار ۴,۳۱۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴,۲۷۷
http://www.mcls.gov.ir/ ۴,۲۰۵
سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ۴,۱۶۵