صفحه نخست » توانمندسازی

تاریخچه تشکیل کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد

تاریخچه تشکیل کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد  
با توجه به اهمیت امنیت غذایی آحاد جامعه و در اجرای ماده 4 سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها، مصوب هیئت وزیران مبنی بر بهبود وضعیت تغذیه، در سال 1386 کمیته ای با نام «کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد » تشکیل گردید که دبیرخانه آن در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی بود. پس از ادغام وزارت رفاه با وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و همچنین تعاون، دبیرخانه کمیته مذکور در معاونت رفاه اجتماعی، دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل گردید. رئیس کمیته مذکور، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی می باشد و سایر اعضای آن عبارتند از: مدیر کل دفتر جامعه تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه کارشناس مربوطه، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه کارشناس مربوطه، مدیر کل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته‌امداد امام خمینی (ره) به همراه کارشناسان مربوطه. دبیر کمیته مذکور نیز، رئیس گروه سیاست های جبرانی می باشد. جلسات این کمیته هر 2 ماه یکبار برگزار می گردد.

وظایف کمیته : 
1- ایجاد تعامل لازم بر اساس تعهدات هریک از دستگاه‌های مجری جهت اجراء برنامه‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد.
2- نظارت و ارزشیابی در مورد نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مسئول و هماهنگی بین آنها.
3-  دریافت گزارشهای لازم از طرفین تفاهم‌نامه‌های کاهش فقر غذایی و ارسال به دبیرخانه و کمیتة مشترک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 
4- حضور مداوم اعضاء در جلسات و پیگیری مصوبات هر جلسه.
5 - امضاء تفاهم‌نامه میان سازمانهای ستادی فعال در عرصه کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، جهت اجرای هرچه بهتر طرح‌های مذکور.
6 - برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران طرح‎‌های کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد، با تخصیص بخشی از بودجه.
7 - سعی در ارتقاء کیفی فعالیتها و کاهش مشکلات اجرایی.

اهداف آتی کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد
 ایجاد ردیف امنیت غذایی در بودجه سالانه کشور.
 ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 کاهش چشمگیر سوء تغذیه در کشور، طی سالهای آتی.
 توانمندسازی فقرا جهت خروج از چرخه فقر و پیشگیری از آسیب‌های آینده.
 تخصیص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بهبود تغذیه اقشار آسیب پذیر.
 استفاده از کمک‌های خیرین و نیکوکاران در عرصه بهبود تغذیه اقشار کم‌درآمد.
 حرکت طرحهای کاهش فقرغذایی خانواده‌های کم‌درآمد به سمت اجتماع محوری، با تشکیل سرمایه مشارکتی( با پس انداز اعضای اجتماع، کمکهای مردمی، اعتبارات دولتی و غیره) در راستای کاهش تصدی‌گری و تمرکززدایی بخش‌های دولتی و تفویض اختیار و مسؤولیت‌دهی به اجتماعات محلی به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی آنها.
 ارتقاء آگاهی(در شناسایی عوامل محیطی، امکانات موجود، مشکلات، نیازها).
 اصلاح عادات و رفتار تغذیه‌ای کودکان با برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کودکان و والدین آنان.
 ارتقاء هرچه بیشتر همکاریهای بین‌بخشی و تهیه بانک اطلاعات در خصوص میزان سوءتغذیه و شیوع آن در میان خانواده‌های کم‌درآمد به‌ویژه در میان کودکان مناطق محروم و نیازمند.

در جلسه مورخ 27/8/91 کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌های کم‌درآمد مصوب گردید؛ صورتجلسات کمیته‌های استانی به صورت فصلی از استانهای سراسر کشور به دبیرخانه کمیته ارسال گردد و در راستای تسهیل امور و دریافت صورتجلسات فوق‌الذکر ایجاد لینکی با عنوان "کمیته ملی کاهش فقر غذایی خانواده‌ها