پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISo در شرکتهای تعاونی››

مزایده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون

‹‹وزارت تعاون››

قابل توجه شرکتهای تعاونی سراسر کشور

‹‹ همکاری وزارت تعاون جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 9001 ISo در شرکتهای تعاونی›› وزارت تعاون بمنظور ارتقاء سطح کیفیت تولیدات و خدمات تعاونیهای کشور, افزایش رقابت پذیری,توانمندسازی و ایجاد زیر ساختهای مدیریت مناسب در آنها , اجرای سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی 2008-9001 ISO را در شرکتهای تعاونی سراسر کشور در برنامه کار خود قرارداده است . براین اساس پرداخت بخشی از هزینه پیاده سازی سیستم مذکور توسط وزارت تعاون و مابقی برعهده شرکتهای تعاونی می باشد که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت مشاوره ای صاحب صلاحیت مورد تأیید وزارت تعاون , با کمترین هزینه و بهترین خدمات , گواهینامه مذکور را دریافت و از مزایای رقابتی آن برخوردار می‌شوند.علاقمندان می توانند به ادارات کل تعاون استانها مراجعه و کسب اطلاع نمایند.

اداره کل امور اداری