ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران ارائه خدمات اماکن رفاهی و ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

نظرسنجی

عنوان خدمت:  ارائه خدمات ورزشی مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

شناسه خدمت : 17011041100

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)  خدمت به کسب و کار (G2B)  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: بمنظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اقامه نماز و کار و تولید و تعاون، از روش برگزاری مسابقات مرتبط ، این امر محقق می شود.

مدارک مورد نیاز:

مدارک هویتی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 روز

ساعات ارائه خدمت:

وقت اداری (8 تا 14)

تعداد بار مراجعه حضوری :

کاملا الکترونیکی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

    

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

   اینترنتی  http://www.labour-sport.ir

   پست الکترونیک

   تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه https://pwa.mcls.gov.ir

    پیام کوتاه

   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: https://pm.mcls.gov.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

  1. ثبت درخواست در سامانه
  2. بررسی درخواست
  3. اعلام نتیجه
جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)